PeerAct- Projektdokument och manual för A World Of Diversity arbete

PeerAct- Projektdokument och manual för A World Of Diversity arbete

Det var superspännande att lyssna till projektledare från Slovenien, Serbien, Kroatien, NordMakedonien, Belgien och Portugal samt ungdomar från dessa länder som deltagit i träningen. Fokus i projektet var att leda processer som ger ungdomar kompetens och förmågor att leda peer-to-peer arbete för att kunna hantera kunskapsarbete, workshops, kommunicera kopplat till rasism, fördomar mm.

I nedanstående länkar kan du hitta mer information. Kanske finns det möjligheter till projekt i linje med detta och KCs Demokratiprojekt?

 epto tool kit.pdf

 EVALUATION REPORT – PEERACT.pdf

 manual-AWOD-18_web.pdf

Kontakt Sergiu Mir, Senior Trainer at EPTO | European Peer Training Organisation | 8 rue Amédée Lynen 1210 Brussels, Belgium, sergiu.mir@gmail.com