Superintressant gratis onlinekonferens om spridning av Peer-to-peer action projektets resultat 10 januari

Så här beskrivs projektet som pågått sedan 2020.

”PeerAct-projektet syftar till att bidra väsentligt till att ta itu med alla former av diskriminering, intolerans och ojämlikhet. Det arbetade för att uppskala peer-to-peer-utbildning mot partiskhet för att främja gemensamma värderingar.

Projektets syfte har varit att bland över 1000 ungdomar i flera europeiska länder förbättra förvärvandet av social och medborgerlig kompetens, inklusive grundläggande värderingar om icke-diskriminering, tolerans, solidaritet och jämlikhet.”

Är du intresserad klicka på länken PeerAct: Ta itu med diskriminering genom peer-to-peer-utbildning! Biljetter, tis, Jan 10, 2023 vid 10:00 AM | Eventbrite