KCs dokumentation

På den här sidan hittar du dokumentation från en rad seminarium och andra temadagar som KC arrangerat.

F vikt

Yrkesetik

Den 25 september 2014 arrangerade KC ett seminarium om Yrkesetik med Erik Blennberger  (professor i  organisations och arbetslivsetik vid Ersta Sköndals högskola) . Följ länken här så hittar du texterna från hans  föreläsning (Powerpoint): Erik Blennbergers förel 25 sept14    Samman sak fast i Wordformat : Blennbergers PPbilder i word

Efter denna inledning har vi  genomfört en process där vi (några fritidsledare och chefer från varje kommun) utformat en egen yrkesetik och genomfört en utbildning av Etikambassadörer( några fritidsledare från varje kommun som är mer insatta och som ska bidra till en process bland sina arbetskamrater.Vi har även tagit fram en samling av etiska problemsituationer  som kan användas som underlag vid diskussioner: Etiska problemsit

Erik Blennbergers t ambass 2 den 13 april 16   Se även under fliken Yrkesetik

Utåtriktat fritidsledararbete

Inom KC diskuterar vi just nu hur fritidsledararbetet kan bli mer utåtriktat. Var kan vi nå nya målgrupper (de som inte kommer till våra öppna verksamheter idag), hur kan vi samverka med andra aktörer utanför den egna verksamheten  för att bredda aktivitetsutbudet etc.? Som ett första led i detta anordnade KC en heldag med inbjudna föreläsare och presentationer  av och erfarenhetsutbyte bland medlemskommunerna den 23 oktober 2013 (i Trygg Hansahuset) . Läs mer i dokumentationen:UTÅT FL 23 okt 

Den 24 april 2014 hade vi ett seminarium med erfarenheter från Nynäshamns arbete med Mobila fritidsledare. Under fliken Kunskapsbanken/Metoder och ledarskap hittar du dokumentation från detta.

Ett försök att sammanfatta vad vi menar med Utåtriktat FL arbete hittar du här: PP UTÅTrikt sem 2 INTRO

StaffUTÅT 1

 

 

 

 

 

 Fritidsledares arbete på nätet

WP_001046WP_001026

WP_001050

 

 

 

 

 

 

 

I mars 2013 anordnade KC ett seminarium om fritidsledares arbete på nätet. Dagen inleddes med en föreläsning av Jens Eriksson som arbetat med projektet ”FL digital”  .Följ länken så  kan du läsa hans Powerpointbilder :

Jens e på nätsem 21 mrs13

Därefter arbetade vi med ett strukturerat erfarenhetsutbyte. I filen nedan kan du ta del av många kloka tankar kring varför och hur  en proffsig fritidsledare bör agera vid kommunikation över nätet/i mobilen.  Dokument Fl på nätet 21mars13

Hur möta unga med   bl.a. neuropsykiatriska  funktionsnedsättningar på fritiden ?

I de flesta verksamheter finns besökare med mer eller mindre synliga funktionsnedsättningar. En del av dem är Neuropsykiatriska. Hur kan vi öka förståelsen för vad de behöver och hitta bemötande och förhållningssätt som underlättar? Vilka aktiviteter och verksamhetsformer är gynnsamma? Hur kan vi bidra till att denna grupp inkluderas i gemenskapen?

I maj i år hade vi ett seminarium tillsammans med Markus Blomqvist från Attention som gav oss  grundkunskaper.I september följde vi upp detta med ett seminarium med strukturerat erfarenhtsutbyte. I filen hittar du dokumentationen av detta tillfälle: Erfutbyt INKLUDER 

WP_000859