Medlemmar

Deltagande intressenter är: Danderyds kommun, Ekerö kommun, Farsta och Norrmalms stadsdelsförvaltning, Haninge, Huddinge kommun, Lidingö stad, Salems kommun, Tyresö kommun, Täby kommun, Vallentuna kommun, Värmdö kommun, Österåkers kommun samt Skarpnäcks Folkhögskolas fritidsledarutbildning. Längre ned på sidan hittar du kontaktuppgifter  till de personer som ingår i KC s Styrgrupp från respektive kommun/utbildningen. Kontakt gärna någon av dessa eller vår koordinator för att få veta mer!

Vad får MEDLEMMARNA UT av vara med i KC ?

Såhär beskriver  några av de chefer som ingår  i KCs styrgrupp om varför de är med :

”Ekerö är medlemmar i KC för att vara uppdaterade i det som berör vårt yrkesområde.  Ett erfarenhetsutbyte, samtal om nuläge, framåtblickar, gemensam kompetensutveckling, forskning mm är något som är mycket givande att vara delaktig i som chef. Vi kommer gemensamt överens om olika seminarier/föreläsningar till större utbildningsinsatser t ex Fritidsledare online, observatörsutbildning, informellt lärande (OCN), HBTQ mm. Att många får gemensam utbildning, mötas verksamheter emellan möjliggör fortsatt samarbete och samverkan. Detta för att skapa en ständig utveckling i våra verksamheter.
KC har en koordinator som samlar information, ”spanar” trender, läser rapporter, samverkar med högskolor mm, som delges oss och det är mycket värdefullt.”     Inger Nilsson  Chef för  Ekerö Fritidsgårdar, Ekerö kommun

”Tyresö är med i KC  för att vara med och utvecklar fritidsledarens och fritidsgårdens  roll i samhället. Möjligheten att lära av andra, skapa nya kontaktytor samt metoder för att utveckla  verksamheter för ungdomar i kommunen.  Som chef får jag möjlighet diskutera utvecklingsfrågor, metodutveckling, osv med andra chefer och på så sätt skapa en bättre verksamhet i kommunen.”      Inger Lundin  Tyresö fritidsgårdar ,Tyresö kommun

”Österåker är med i KC för att tillhöra ett nätverk som tar del av utveckling och forskning inom fritidsverksamhet. Medarbetarna får utbildning och ett utvidgat kontaktnät. Det är också  viktigt att omvärldsanalysera och se utanför kommungränsen.”     Margareta Kekkonen   Enhetschef,  fritidsgårdsenheten  Österåkers kommun

”Värmdö är medlemmar i KC för att det ger möjlighet till kunskaps och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. Vi  chefer kan stämma av läget i regionen och samtala  om behov av förändring, utveckling, ev samarbetsområden mm KC ”spikar ihop” föreläsningar/seminarier – gör jobbet och vi ”skördar” genom att våra ledare deltar.Där kan de ta del av kunskaper och byta erfarenheter med andra.”     Jenny Danielsson  Chef fritidsgårdsenheten, Värmdö kommun

”Lidingö är med i KC för att det är viktigt att blicka utåt och framåt och inte bara sitta hemma i vår egen lilla värld. Att få diskutera aktuella frågor tillsammans och nätverka. KC har genomfört flera intressanta samverkansprojekt  bla ”Professionella fritidsledare på nätet” som vi har haft stor nytta av. Det är också bra att medarbetarna kan gå på fortbildningsdagar , får nya kunskaper och träffa andra proffsiga  fritidsledare och se att man ingår i ett sammanhangFör min del som chef är det också värdefullt att få träffa andra chefer som sysslar med ungas Fritid. På hemmaplan träffar jag mest chefer från andra områden som inte är insatta i våra frågor.”     Carina Hedström    Kultur och fritid,   Lidingö stad

Medlemmar

Danderyds kommun
UKK Box 66
182 05 Djursholm
jonas.jonsson@danderyd.se
tfn 08-568 910 86

Ekerö kommun
Ekerö Fritidsgårdar
Box 205,
178 23 Ekerö
inger.nilsson@ekero.se
tfn 08-560 307 06

Farsta stadsdelsförvaltning
Förskola/fritid
123 22 Farsta
tfn 08-59818029

Lidingö stad                                                                                                            Lärande och Kulturförvaltningen                                                                              181 82 Lidingö
Olle.tahlen@lidingo.se
tfn 08-7314661

Haninge kommun
Kultur och Fritid
136 81 Haninge
anne.norman@haninge.se
tfn: 08-606 75 15

Salems Kommun
Kultur och Fritidsförvaltningen
Fritidsgården, Säbytorgsvägen 14
144 80 Rönninge
annorr@salem.se
070-723 94 05

Tyresö kommun
Nyboda fritidsgård
Pluggv. 6E
135 46 Tyresö
inger.lundin@tyreso.se
tfn 08-5782 97 63

Täby kommun
Ung Fritid
183 80 Täby
niklas.ardenstedt@taby.se
tfn:08-55 55 97 74

Vallentuna
Kultur och fritidsförvaltningen
186 86 Vallentuna
torsten.skott@vallentuna.se
Tfn:08-587 84999

Värmdö kommun
Fritidsgårdsenheten
Skogsbovägen 21
134 81 Gustavsberg
jenny.danielsson@varmdo.se
tfn 08-570 48223

Österåkers kommun
Österåkers Sportcentra
Hackstav43
184 86 Åkersberga
margareta.kekkonen@osteraker.se
tfn: 08- 540 81503

Skarpnäcks folkhögskola
Fritidsledarutbildningen
Horisontv. 26,
128 34  SKARPNÄCK
kajsa.jungnelius@skarpnacksfolkhogskola.se
tfn 08-683 18 31

Koordinator KC
Diana Pettersson Svenneke
diana@fritidsledarskap.se
tfn: 08-683 1849