Utvecklingsprojekt

 KC  har  initierat och drivit en rad olika utvecklingsprojekt sedan starten 2004.Nedan följer några exempel:

 •  Jämställdhet (Lokala projekt som avslutades med metodutställning)
 • Att arbeta med projekt: Utveckling av en egen Projektledarhandledning/ Checklista mm
 • Öppen verksamhet för ”äldre” tonåringar  (Seminarium och Nätverksarbete)
 • Observation av kvalité i öppen verksamhet – utbildning av observatörer samt framtagning av en modell/metod för observationer av fritidsledares arbete
 • Främjande arbetssätt i öppen verksamhet – framtagning av ett analysredskap för att kolla och stimulera ett främjande fritidsledarskap
 • Fritidsledararbete på Nätet (tillsammans med Föreningen Framtidens Fritid)
 • Kompetenser för ungdomsarbete i sociala medier Yowomo 2.0 Ett EU – Leonardoprojekt
 • Yrkesetik för fritidsledare 
 • Utåtriktat fritidsledararbete– formulerande av en metod för att bredda besökargruppen och                                                                                      utveckla fritidsutbudet i kommunen.

Dokumentation från dessa projekt och utbildningar hittar medlemmar under fliken Kunskapsbank, om ni loggar in.                 

Gemensamma utbildningar och seminarier

Utöver utvecklingsprojekten genomför KC  också utbildningsdagar  och seminarier utifrån medlemmarnas behov och  önskemål. Nedan följer exempel på några frågor som har belysts:

 • Fritidsledararbete på Nätet
 • Öppna verksamheten   (HBTQ-kunskap i samverkan med Ungdomsstyrelsen)
 • Marknadsföring
 • Ungdomsinflytande
 • Vad  ger öppen verksamhet ?( Information riktad till politiker)
 • Främjande ledarskap
 • OCN- en metod att synliggöra det informella lärandet på fritidsgården
 • Projektledning/-arbete
 • Dokumentation och utvärdering
 • Jämställdhet
 • Retorik – att kunna tala för sin verksamhet
 • LAN och nätkulturer