Yrkesetik

Etikfoldern

etikfolderVår etik finns som tryckt folder att beställa ( se beställningsblankett på startsidan) . Vi har också en kortlek med 52 etiska problemsituationer, hämtade ur fritidsledares vardag. Denna är tänkt att användas tillsammans med etikfoldern för diskussion i personalgruppen. Vår förhoppning är att detta bidrar till att skapa en samsyn och en etisk medvetenhet.

Etik för fritidsledare_2016