Om KC

KUNSKAPSCENTRUM FÖR FRITIDSLEDARSKAP (KC) – är en samverkansorganisation för utveckling och utvärdering av metoder och ledarskap i ungdomsinriktad öppen fritidsverksamhet i Stockholmsregionen

KC  som funnits sedan 2004 arbetar med forsknings-/utvecklingsprojekt och kompetensutveckling med fokus på vårt verksamhetsområde.

Syftet är att ta vara på och strukturera såväl fritidsledares kunskaper som befintlig forskning på området, samt att framställa effektiva system för utveckling, dokumentation och utvärdering av verksamheten. KC strävar efter att större utsträckning forskningsanknyta kunskaperna i sektorn.Under fliken Utvecklingsprojekt hittar du några exempel på  områden som vi arbetat med.

Vi arbetar också med att skapa kontakter och nätverka för att  bidra till utvecklingen av öppen fritidsverksamhet och fritidsledaryrket. Vi deltar regelbundet i olika konferenser och utbildningssammanhang på såväl lokal som nationell nivå. Genom våra egna seminarier främjas också erfarenhetsutbyte,inspiration och kontakter mellan medarbetare från  de olika medlemskommunerna.

KC är placerat på Skarpnäcks folkhögskola som också är arbetsgivare åt koordinatorn/forskningsledaren samt mottagare av eventuella projektbidrag. Varje deltagande kommun/sdf erlägger en proportionell medlemsavgift och har var sin plats i styrgruppen och därigenom lika möjlighet att påverka centrets utveckling.

Vi tar gärna emot fler medlemmar. Välkommen!

Från och med hösten 2018

Kontakta oss gärna genom vår  Koordinator/forskningsledare ( se nedan)

eller någon i vår styrgrupp (se under fliken Medlemmar)

Jean Christian Jacobsen, koordinator.

E-post: jc[at]fritidsledarskap.se

Tfn: +46 (0)8-584 71 00       +46 (0) 73- 867 08 32

Postadress:
Skarpnäcks fhsk
Att: Kunskapscentrum,
Fraktflygargatan 16,

128 30 SKARPNÄCK


KC gör det tillsammans!