KCs egna projekt

Här hittar du dokumentation från några av KCs egna utvecklingsprojekt

 

  •  Yrkesetik
  •  Utåtriktat fritidsledarskap
  •  Främjande ungdomsarbete
  •  Att arbeta med projekt- en hjälpreda
  •  Observationer för kvalité i  öppen verksamhet

 

  • Just nu har vi påbörjat ”Unga och framtidens fritid”

 

Yrkesetik

Den 18 februari 2016 invigde vi vår egen  yrkesetik. Den har arbetats frem gemensamt av KCs fritidsledare och chefer tillsammans med etik professor Erik Blennberger. (Se vidare under fliken yrkesetik. På framsidan hittar du också ett beställningsblad ) 

 

 

 Utåtriktat fritidsledarskap

Under 2014 och 2015 har KC arbetat med att definiera och utveckla en uppdragsbeskrivning för ett mer utåtriktat fritidsledarskap. Bakgrunden är att framtidens fritidsledare bör ha beredskap att söka sig utanför de egna lokalerna för att nå unga som inte kommer självmant.Man bör också kunna samverka med andra aktörer för att bredda och utveckla  fritidsutbudet i kommunen.

KC har enats om en gemensam definition av detta uppdrag :UTÅT FL DEFINITION

Vi har också samlar erfarenheter och goda exempel från flera projekt på områden:UTÅT FL EXEMPEL

Under fliken Kunskapsbank/ Metoder och ledarskap hittar du mer dokumentation kring detta ämne.

FRÄMJANDE UNGDOMSARBETE – en analysmodell

En viktig utgångspunkt för KCs arbete ar att möta de som deltar i våra öppna verksamheter med ett FRÄMJANDE förhållningssätt. För att förklara vad detta innebär och för att var och en ska kunna undersöka sitt förhållningssätt, har KC tagit fram denna modell. Den finns i pappersform att beställa från KCs koordinator .

Den 15 maj 2014 samlades representanter från alla kommuner för att diskutera hur vi kan utveckla det främjande arbetet. I den här filen finns dokumentationen från det seminariet: Dok av Främjandedagen 15 maj -14

Att  söka och arbeta med PROJEKT

KC har utarbetat en modell för hur man kan beskriva /göra en projektansökan, hur man organiserar sitt projektarbete och hur man förbereder och genomför utvärderingen. Modellen har hämtat inspiration  från flera vedertagna modeller, men har anpassats för fritidsverksamhet. I häftet hittar du först en mall för ”Uppdragsbeskrivning”(2). Den är tänkt som ett stöd för att reda ut uppdrag, ramar  och ansvarsfördelning mellan tex kommunen och de som ska arbeta projektet. Därefter följer en mall för ”Projektplan” (3). Den innehåller de rubriker som bör finnas i en projektansökan och områden man bör tänka igenom för att lyckas med projektet. I avsnitt 4-5 finns en mer utförlig beskrivning av hur man kan skriva mål och tänka kring utvärderingen.  Sist finns ett avsnitt om vad som bör finnas med i en projektrapport.

KC-projektmodell

 

Observationer för kvalité i  öppen verksamhet

Ett annat av KCs projekt innebar att utveckla en utbildning för att göra observationer av ledarskap ocoh metoder i öppen verksamhet. Fritidsledare från våra egna kommuner utbildades och genomförde observationer hos en annan KC-kommun.

Syftet var att undersöka kvalité och bidra till utveckling. Tankarna kring detta arbetssätt beskrivs av Mårten Roswall i en skrifr från Ungdomsstyrelsen ” Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet” (2007)  Här är hans kapitel:

US-Observatörer-öppen-vks

  Hela rapporten finns på  www. ungdomsstyrelsen.se/publikationer