Kunskapsbank

BibloUnder den här fliken hittar du en rad underavdelningar där vi samlat olika former av dokumentation, forskningsrapporter eller länkar etc

KCs dokumentation = Här finns dokumentation,anteckningar och ibland  powerpoints från olika seminarier  etc som KC arrangerat

KC egna projekt = Här finns utvärderingar och dokument från  mer omfattande projekt som  KC drivit eller deltagit i.

Därefter  kommer Forskning med  fyra olika rubriker

Metod och ledarskap=Innehåller material som kan vara inspirerande men som ej är forskat på.

KC har lyssnat på= Innehåller anteckningar från föreläsningar,konferenser etc som KCs koordinator varit och lyssnat på