Organisation

KC har en enkel organisation. Högsta beslutande organ är STYRGRUPPEN. I den ingår en representant (oftast en verksamhetschef) från respektive kommun/samverkanspart.Samarbetet regleras genom ett avtal (Se under fliken AVTAL) som förnyas regelbundet. Varje medlem/intressent betalar en årlig medlemsavgift vars storlek baseras på antalet innevånare i kommunen.

Styrgruppen beslutar vad KC ska arbeta med under det kommande verksamhetsåret (se verksamhetsplanen) och  träffas ca 3-4 ggr/termin.

KC har en anställd koordinator/ forskningsledare som arbetar ca halvtid – ibland mer då KC driver något projekt el dyl.

KCs kontor finns på Skarpnäcks folkhögskola som också är den formella arbetsgivaren.

Koordinator är

Jean Christian Jacobsen

Mobil: +46 (0) 73- 867 08 32

Epost: jc(at)fritidsledarskap.se

Postadress:

Kunskapscentrum för Fritidsledarskap

Kunskapscentrum för Fritidsledarskap

c/o Skarpnäcks fhsk

Horisontv 26

S- 128 34 Skarpnäck

Tel skolans vx: +468-683 1830