Forskning: Fritidsvanor

Vem/vilka är intresserad av att göra vad på fritiden??

På den här sidan hittar du kan fakta (eller länkar till andra som har givit ut rapporter)  som gäller människors fritidsvanor. Först kommer här länkar till några olika aktörer som publicerar forskning. Lite längre ner på sidan hittar du länkar till rapporter som du kan ladda ner direkt.

Vad händer med besökargruppen på fritidsgården?Vad söker de som inte kommer?

publikDetta var rubriken på ett seminarium som KC arrangerade  den 13 mars 2014. Fritidssociologen Ulf Blomdahl sammanfattade ”Ung Livsstil” – forskning från ett flertal kommuner. På flera håll märks sjunkande besökssiffror trots att en stor  andel unga säger sig vilja gå till något som liknar en fritidsgård. Blomdahls slutsatser är bl.a. att  gårdarna inte förmår erbjuda det innehåll som skulle attrahera en  bredare publik. Man utgår endast från den grupp man redan når. Utbudet blir för smalt,det händer för lite .Kort sagt: det händer inget kul! En annan orsak är att man släpper in för unga besökare (från mellanstadiet) och att det inte finns någon skillnad på mellanstadieverksamhet och  tonårsverksamhet.Störst behov uttrycker ungdomarna av  verksamhet på fredag och lördagskvällar -men det som  erbjuds skiljer sig inte från det som händer på vardagen. Allt blir samma och man tröttnar. I den här bifogade filen  kan du läsa mer i hans Powerpoint. Fritidsgårdar- kunskapscentrum 2014     Deltagarnas  idéer och förslag hittar du här Ideer f. bredare och kuligare arr

UNG LIVSSTIL

Under många år har fritidssociologerna  Ulf Blomdahl och  Stig Elofsson  genomfört studier  av fritidsvanor. Till en början inom Stockholms stad men med tiden också i ett flertal andra kommuner i Sverige. Studierna rör till största delen hur barn och unga använder fritiden,vilka aktiviteter de föredrar men också andra livsstilsfrågor.

En mängd rapporer finns på Stockholms hemsida

http://www.stockholm.se/idrott/forskning    eller

http://www.stockholm.se/OmStockholm/Fakta-och-kartor/Forskning-och-rapporter/Forskning—idrott-och-kultur/Alla-rapporter/

… men en del kan också finnas under de andra kommuners sidor.

Vilka Unga nås ej av kommunernas fritidssatsningar? Vilka står utanför ?

Ulf Blomdahl och Stig Elofssons har gjort en analys av vilka grupper av barn och unga som deltar minst/står utanför på fritiden. Även om studien är gjord i Huddinge finns där många intressanta  resultat som är generaliserbara till andra kommuner. Ett måste att läsa för den ambitiöse fritidsarbetaren.   Rapporten heter    ”Utomstående i fritids- och kulturutbudet i Huddinge”  och kan  laddas ner på :  www.huddinge.se\unglivsstil

Spontanidrott för vilka? 

De senaste åren har många kommuner satsat på olika former av mindre idrottsplatser för att stimulera spontan aktivitet på egen hand. Hur och vem nyttjar dessa ytor? En studie av kön och nyttjande av planlagda utomhusytor för spontanidrott under sommarhalvåret  har gjorts av Ulf Blomdahl, Stig Elofsson och Magnus Åkesson. Läs en  kort artikel om  ämnet Tjejer på spontanplatser eller ladda  ner  hela rapporten ’direkt: Spontanidrott för vilka (1)

UNGDOMSSTYRELSENS publikationer:

Den statliga myndigheten Ungdomsstyrelsen ger årligen ut en rad rapporter om unga och deras livsvillkor ur olika aspekter. Vi den här länken kommer du direkt till sidan som rör ungas fritid (men det finns mkt mer under andra rubriker):

http://www.ungdomsstyrelsen.se/publikationer/kategori/fritid

En av deras senaste rapporter  Fokus 13 visar att det råder stora brister i jämställdhet på kultur och fritidsområdet. Killar får större andel av de statens stöd till såväl  idrott som kultur mm. Tjejerna uttrycker också att upplever också olika former av orättvisa på fritidsområde.