Forskning: Ungdom

Forskning: Ungdom

Flickors psykiska hälsa betydligt sämre än pojkars

I en avhandling av Evelina Landstedt visas att en dubbelt så stor andel flickor som pojkar upplever psykisk ohälsa. Hon menar att  att man både behöver agera för bättre vård, tryggare resurser till tjej och kvinnojourerna men också betydelsen av bra fritidsverksamheter där man kan ha kul och skapa bra och trygga sociala relationer.    Följ länken så hittar du en sammanfattning  av resultaten och info om var du kan hitta hela avhandlingen. Livsvillkor och ungdomars psykiska hälsa