KC har lyssnat på

På den  sidan hittar du referat och anteckningar från seminarier och föreläsare som KC koordinator eller andra lyssnat på.(Klicka på ¨den gröna texten” så hittar du filen som hör till.)

Kairos future om Unga och framtidens fritid

Från vår föreläsning med Cristina Lazaro Morales . från Kairos future den 18 maj på Operaterassen hittar du först hennes  PP  samt  där under anteckningar från föreläsningen.

Kairos PP från 18 maj

Kairos Future 20160518

Här ligger  de rapporter som utgör underlaget till hennes föreläsning

Kairos – Dromsamhallet2016

Kairo – nyast_morgondagensledare2015

Forskning om OPEN YOUTH WORK

Det pågår intressanta saker runt om i Europa. Det har bildats ett nätverk för de som forskar om Youth work – med fokus på själva yrket. En första konferens hölls i Vilnius i januari 2017  och då var det också premiär för den första vetenskapliga tidkriften om Youth Work. KC s koordinator var där och lyssnade och här kan du  läsa en rapport med korta sammanfattningar från det som föredrogs : Rapp fr konf om YW Vilnius jan 2017

MUCFs rikskonferens 2016

Här finner du koordinators anteckningar från rikskonferensen dec 2016 : MUCFS konferens november 2016

jumi 2014 057

Nordiskt Forum-      New action on womans right        Malmö Juni 2014

Under 4 dagar i juni 2014 träffades forskare, aktivister ,politiker , intressegrupper, olika yrkesgrupper och vanliga medborgare  för att lära mer om tjejers och kvinnors situation och hur man kan jobba föra att förbättra den. Jag har naturligtvis spanat extra efter det som rör tjejers fritid och hört och sett flera några  inspirerande exempel. Läs mer i filen: Nordiskt Forum Juni 2014

KEKS konferens Inspiration och utveckling maj 2014

Här hittar du koordinatorns rapport från denna konferens: KEKS Inspoch utveckling Gbg maj 14

Ungdomsarbete och ungdomspolitik i Europa

“Peer learning in youth work”  (Helsingfors 9-10 dec. 2013) var en konferens vars syfte var att starta ett Europeiskt nätverk för “Youth work and Youth policy”  för aktörer och nätverk som arbetar med och för unga, på lokal nivå (local goverment/local authorities  dvs kommunal nivå)  Man vill stärka och utveckla Youth work ( i den europeiska vida meningen dvs inte bara inom fritid). Man vill ägna sig åt kvalificerat erfarenhetsutbyte (peer learning) för att utveckla arbetet, man vill hjälpas åt att formulera kvalitetskriterier för gott ungdomsarbete och hoppas att kunna påverka politiken för detta område både lokalty som på EU-nivå. Det gav en del att tänka på vad gäller framtiden för ungdomsarbetet i Europa.Strukturella förändringar som försvårar arbetet och som man kan befara kommer att drabba även oss…Men också ett stark engagemang från många nätverk som vill jobba  ihop för att  värna ungas utvecklingsmöjligheter. Peer learn Helsingfors dec 13

Ledarrollen i Öppen fritidsverksamhet

Fritidsforum och Kommunal  bedriver ett arbete för att försöka beskriva fritidsledarrollen.Man har arrangerat ett antal träffar runt om i landet.  Den 20 augusti 2013 bjöd man in till en träff i Stockholm  där personer med olika bakgrund i ”Fritidssverige” ombetts ge sin syn på ett visst område vad gäller fritidsledarens yrke:  Ledarroll i ÖV 20aug 13

Fritidens roll i lokalt utvecklingsarbete

Detta var rubriken på en konferens den 14 nov 2012 på Malmö högskola arrangerad av  Fritidsforums Kommunstrategiska t nätverk. Flera intressanta forskare medverkade samt exempel på olika sätt att arbeta  lokalt. Se filen: Fritidens roll i lokalt utvecklingsarbete