Metod och Ledarskap

Under denna flik hittar du texter om:

  • Metoder för att jobba med (nyanlända) tjejer
  • Verksamhetsidéer
  • Utåtriktat fritidsledarskap
  • Fritidsarbete på  sociala medier
  •  Främjande arbete
  • Spaningsseminarium

Metoder för att jobba med (nyanlända) tjejer

Röda korset i Umeå har tagit fram ett metod material som handlar om att nå och bidra till att nyanlända tjejer hittar ut och får pröva olika fritidsaktiviteter. Många konkreta tips hur man kan göra -som också är användbara om man vill bli bättre på att nå att jobba med tjejer i allmänhet.  Här kan du ladda ner foldern: Axxess_metodmaterial nyanlända tjejer  

folder 1d 300px

Verksamhetsidéer  vardhelg

Den 13 mars 2014 arrangerade KC en föreläsning med fritidssociolog Ulf Blomdahl   ”Vad händer med besökargruppen  på fritidsgården –och vad söker de som inte kommer?”Efter föreläsningen genomfördes ett kort samtal/erfarenhetsutbyte/ ”brainstorming” där  deltagarna fick svara på två frågor:

-Hur kan vi utveckla  vardagsverksamheten ?  -Hur kan vi utveckla  helgverksamheten?

En underliggande fråga var också Blomdahls påstående att det ofta skiljer för lite i utbudet mellan vardags och helgutbudet. Han menade också att ett bra helgutbud kan locka andra besökare än vardagen och att detta kan bidra till att bredda besökargruppen/nå nya.

Svaren redovisades på Post-it lappar  och här  hittar du  de idéer/ förslag som lämnades: Ideer f. bredare och kuligare arr

Du kan också hämta inspiration och diskussionsunderlag under rubriken ”Spaningsseminiarium” längre ned på denna sida.

Utåtriktat fritidsledarskap

Framtidens fritidsledare bör ha beredskap att söka sig utanför de egna lokalerna för att nå unga som inte kommer självmant.Man bör också kunna samverka med andra aktörer för att bredda och utveckla  fritidsutbudet i kommunen.

KC har enats om en gemensam definition av detta uppdrag :UTÅT FL DEFINITION   Vi har också samlar erfarenheter och goda exempel från flera projekt på områden:UTÅT FL EXEMPEL

I maj 2015 hade vi ett seminarium med erfarenhetsutbyte kring Utåtriktat arbete – goda exempel och råd till den som vill arbeta på detta sätt. Här är dokumentationen:DOK Erfutbyt Utåt 19 maj 2015

Organisation Fritidsforum (www.fritidsforum.se) har också givit ut en bok med många bra exempel: ”1+3=5 om framgångsfaktorer i samverkan för barn och ungas fritid”

Den 24 april  2014 höll KC ett seminarium på ABF-huset där Nynäshamns berättade om sitt projekt med mobila fritidsledare ”Tillgänglig fritid för alla”.Anna Westin f.d verksamhetschef i Nynäshamn berättade om bakgrunden till projektet : Anna W om proj tillgänglig fritid för alla    Miriam Blanchett berättade sedan om hur man arbetat rent konkret :Miriam om Utåtriktat 24apr14

Här finns också en fil med en introduktion till  ”utåtriktat arbete av Diana Pettersson Svenneke. PP UTÅTrikt sem 2 INTRO    

DU kan också läsa mer om detta ämne under fliken Kunskapsbanken/KCs dokumentation. Där finns dokumentation från en heldag med föreläsningar och erfarenhetsutbyte den 23 oktober 2013

Fritidsarbete på  sociala medier

Fritidsledares arbete på nätet eller i mobilen kan ske på många olika sätt-och med olika syften.Några av KCs kommuner har deltagit i ett nationellt projekt  ”FL digital” som också utvärderats av Malmö högskola. KCs förre koordinator Jens Eriksson har här kort beskrivit projektet i en PP: Jens e på nätsem 21 mrs13

KC arrangerade även ett seminarium där en grupp fritidsledare sammanfattade viktiga erfarenheter och ”bra att tänka på”. Här hittar du dokumentationen därifrån:Dokument Fl på nätet 21mars13

Mucf (fd Ungdomsstyrelsen) har producerat bra  metodmatrial som heter  ”Ses offline” ,” Adda en vuxen ” och en skrift som heter ”Hat på nätet- vad får du inte skriva på internet” med  information och utdrag ur lagen  . Sök på: www.mucf.se/publikationer

För dig som funderar hur du ska möta unga tjejer som råkar ut för oönskade kontakter via nätet kan du läsa mer i en skrift från  Sveriges kvinno-och tjejjourer ”Fula gubbar,nätflirt och camsex” Tjejjouren om Fulagubbar natflirtar ……. (2)

Fryshuset har sedan flera år ”nätvandrat” . På deras hemsida http://natvandrare.fryshuset.se/   kan man ladda ner en utförlig metodskrift om nätvandring.

Motverka nätmobbning – en guide från .SE och Bris

”När internet blir en plattform för kränkningar, utsatthet och mobbning är det lätt att som vuxen känna sig hjälplös och bortkollrad bland alla webbsidor och sociala appar som unga använder. Guiden vänder sig till dig som undrar vad du ska tänka på när du pratar med barn och unga om nätet, vad du kan göra om du får reda på att någon råkat illa ut, eller om någon behandlar andra illa på nätet. Vi reder också ut vad som gäller juridiskt om ett barn utsätts för olika typer av kränkningar.” Denna Internetguide kan beställas eller läsas på webben genom att klicka på länken här Jag vill läsa guiden på webben »

 

Främjande arbete

KC har utvecklat en analysmodell till hjälp för att förklara och kolla av att Du arbetar främjande. DU hittar mer info om detta under rubriken Kunskapsbanken / KCs egna projekt.

Spaningsseminarium

Våren 2012 arrangerade KC ett seminarium för att spana efter tendenser och trender inom fritiden i stort och vad som är på gång i våra medlemskommuner. Våra diskussioner dokumenterades dels som helhet:Dokument Spansem KC22feb slutvers

En sammanfattning med analys av de viktigaste iakttagelserna gjordes också:Spansem 12 feb -2012 sammnfatt  Detta material kan också användas för en diskussion på hemmaplan. Då kan detta frågebatteri vara till hjälp:Diskussion f verksamhetsplanering