Avtal

KC s verksamhet bygger   på samverkan. Denna regleras genom ett samverkansavtal som förnyas vart annat år.

I den här filen hittar du ett exempel på aktuellt avtal. Där framgår också årets medlemsavgifter:

SAMARB avt 2017- ex

Medlemsavgiften är differentierad i två olika nivåer med utgångspunkt i kommunens/SDF:s invånarantal den 1 januari aktuellt verksamhetsår:

För 2017 gäller följande

upp till 30 000 invånare                            22.500:-/år

30 001 <                                                        45000:-/år