Protokoll

Här ligger  protokollen från  KC s styrgruppsmöten  

2015

Protto den 6 februari 2015  

 

2014

KC VB 2014  (Verksamhetsberättelse  för 2014)

Protto den 10 dec 14

Protto den 7 nov 2014

PROTTO den 10 okt 2014 2

Protto den 1 sept 2014

Protto den 9 maj 2014

Protto den 4 april 2014

Protto den 7 feb 2014

Protto den 10 jan 2014

2013

Protokoll den 22 nov 2013  

Protto den 18 okt. 2013

Protto fr den 17sept 2013

Motesant den 11 juni 2013    

Protokoll styrgruppsmöte den 2 feb 2013

Mötesanteckn den 26 april 2013