Vad händer med besökargruppen på gården ?

ide vard

Den   13 mars 2014 arrangerade KC ett seminarium med fritidssociologen Ulf Blomdahl. Hans forskning visar att på flera håll märks en sjunkande besökssiffror men många fler säger sig vilja gå till gården. Blomdahls slutsatser är bl a. att  den främsta orsaken är att  gårdarna inte förmår erbjuda det innehåll som skulle attrahera en  bredare publik. Där är inget kul och händer för lite.Störst behov uttrycker ungdomarna av  verksamhet på fredag och lördagkvällar -men det som  erbjuds idag skiljer sig inte från det som händer på vardagen och det lockar inte. Publiken hade en stunds ide helgbrainstorming kring  vad som skulle kunna attrahera eller behöver göras. Några idéer syns på lapparna här intill.

Vill du läsa mer? Logga in och gå till Kunskapsbanken / fritidsvanor. Där hittar du Blomdahls Powerpointbilder från föreläsningen.

Glömt lösenordet? Fråga din chef eller maila Diana