Hur ser det egentligen ut för ungdomar i Sverige? Vilka gemensamma drag finns och vad skiljer mellan olika grupperingar/miljöer/förutsättningar? Som professionell fritidsledare, ungdomsledare, coach och fältare mm. är det avgörande att ha bra kunskaper så vi vet VAD och HUR …

Stora skillnader i ungas levnadsvillkor- Ung idag! rapport Läs mer »

Klicka på länken https://www.dn.se/debatt/sluta-vuxengissa-om-fritidsgardarnas-betydelse/ så kommer du till Sara Dambers artikel (nationell utredare Öppen verksamhet fram till 31/12 2022). Där finns även repliker som lyfter fram föreningarnas värde (SD) och alla goda aspekter fritidsgårdar kan bidra med från (M) men …

Följ med i samtalet om Öppen verksamhet och fritidsgårdar! Läs mer »

Det var superspännande att lyssna till projektledare från Slovenien, Serbien, Kroatien, NordMakedonien, Belgien och Portugal samt ungdomar från dessa länder som deltagit i träningen. Fokus i projektet var att leda processer som ger ungdomar kompetens och förmågor att leda peer-to-peer …

PeerAct- Projektdokument och manual för A World Of Diversity arbete Läs mer »

Så här beskrivs projektet som pågått sedan 2020. ”PeerAct-projektet syftar till att bidra väsentligt till att ta itu med alla former av diskriminering, intolerans och ojämlikhet. Det arbetade för att uppskala peer-to-peer-utbildning mot partiskhet för att främja gemensamma värderingar. Projektets …

Superintressant gratis onlinekonferens om spridning av Peer-to-peer action projektets resultat 10 januari Läs mer »