Kategori: Uncategorized

Kommer staten att stödja den Öppna verksamheten i framtiden?

Förra året gjorde MUCF en kartläggning av öppen verksamhet, på uppdrag av regeringen. Detta medförde att MUCF fick ett uppdrag (se nedan) att fungera som stöd för den öppna verksamheten under 2017. Detta var goda nyheter för oss som brinner

Publicerad i Uncategorized

Yrkesetiken är klar och presenteras den 18 feb

Äntligen  är vår yrkesetik klar!  Den kommer att presenteras för press och gäster den 18 februari kl 13.15 på Kungliga Myntkabinettet. Det har varit en bra process där  ett 30-tal fritidsledare och chefer arbetat tillsammans under två år för att formulera

Publicerad i Uncategorized

Utåtriktat fritidsledararbete – nu definierat !

KCs styrgrupp har nyligen fattat beslut om en gemensam beskrivning och ett förtydliganden av ett uppdrag där fritidsledaren arbetar mer utåtriktat: ”Utåtriktat fritidsledararbete” innebär att fritidsledaren rör sig ut från den traditionella arbetsplatsen –för att nå unga som inte kommer

Publicerad i Uncategorized

På väg mot en yrkesetik

Under 2014 har vi inom KC påbörjat arbetet med att tillsammans formulera en yrkesetik för fritidsledare. Det är ett spännande arbete som väcker många diskussioner och kloka tankar. Den 26 november samlades några fritidsledare och chefer på Skarpnäcks folkhögskola för

Publicerad i Uncategorized

YoWoMo 2.o Ett projekt om fritidsledares arbete på sociala medier

Skarpnäcks folkhögskola och tre av KCs kommuner Tyresö, Lidingö och Värmdö ingår i ett  EU projekt  som syftar till att öka ungdomsarbetares/ fritidsledares  kompetens att  interagera med  unga via sociala medier. Projektet kallas YoWoMO.2 och pågår  2013-2015 . Vi samverkar

Publicerad i Uncategorized

Utåtriktat fritidsledarskap

Den 24 april hade vi ett intressant seminarium om Utåtriktat fritidsledararbete med bla mobilt fritidsledarskap från Nynäshamns projekt ”Tillgänglig fritid för alla” . Nu hittar du dokumentationen från detta seminarium  i den inloggade delen. Sök under Kunskapsbank och rubriken” Metoder

Publicerad i Uncategorized

Vad händer med besökargruppen på gården ?

Den   13 mars 2014 arrangerade KC ett seminarium med fritidssociologen Ulf Blomdahl. Hans forskning visar att på flera håll märks en sjunkande besökssiffror men många fler säger sig vilja gå till gården. Blomdahls slutsatser är bl a. att  den främsta

Publicerad i Uncategorized

Ungdomsarbetet i Europa-hotat och försvarat ?!

Förra veckan deltog jag i en  Europeisk konferens om  ”Youth Work and Youth policy” i Helsingfors. Där samlades representanter från ett 10-tal länder för att försöka skapa ett gemensamt nätverk för dessa frågor. Här syns Tommi Laitio chef för ungdomsverksamheten

Publicerad i Uncategorized

Välkommen till vår nya hemsida

      Äntligen är vår nya hemsida klar för publicering! Det tog ett tag, men tack vare god hjälp från Joel i Österåker och Martin på Skarpnäcks fhsk har vi kommit igång. TACK! Hemsidan är inte färdig  eftersom jag

Publicerad i Uncategorized