Europe Goes Local konferens 23-25 maj i Stockholm

Så spännande att EGL är i Stockholm med representanter från hela Europa. Bland KC medlemmarna deltar en representant från Tyresö och en från Lidingö. Vi ser fram till att få ta del av intryck och information från konferensen!

Huvudsyftet med evenemanget

  • Sammanförande av nationella delegationer (nationella arbetsgrupper) och företrädare för organisationer på europeisk nivå för att diskutera
    • hur man bygger upp relevant samarbete på nationell nivå till stöd för lokalt ungdomsarbete
    • vilket stöd som behövs från EU-nivå för att göra det nationella samarbetet effektivt,
    • Minsta möjliga produkt i det nationella samarbetet för att stärka den europeiska dimensionen i det lokala ungdomsarbetet för att höja kvaliteten.
    • Kommunernas och de lokala icke-statliga organisationernas roll när det gäller att tillhandahålla ungdomsarbete av hög kvalitet, vilket framhävs genom inspirerande god praxis.

170 deltagare och flera aktörer inom ungdomsarbete kommer delta!

Det 5:e europeiska EGL-evenemanget – Europa blir lokalt (europegoeslocal.eu)