Följ med i samtalet om Öppen verksamhet och fritidsgårdar!

Klicka på länken https://www.dn.se/debatt/sluta-vuxengissa-om-fritidsgardarnas-betydelse/ så kommer du till Sara Dambers artikel (nationell utredare Öppen verksamhet fram till 31/12 2022). Där finns även repliker som lyfter fram föreningarnas värde (SD) och alla goda aspekter fritidsgårdar kan bidra med från (M) men med en väldigt icke representativ rubrik för innehållet.

Vi har som professionella yrkesutövare och yrkeskår att ta in och använda de material, dokument och artiklar som publiceras och samtala med varandra, omvärlden och beslutsfattare samt media. Utifrån värdegrunden och erfarenheterna, kunskaperna vi tror på. Mänskliga rättigheter, Barnkonventionen (svensk lag), Etik, Främjande, Inkludering.

Det är så viktigt att vi använder begrepp och språk och förklaringar som andra ”utanför” våra verksamheter förstår, tar till sig och respekterar. I och med det kommande lagförslaget om kommunernas ansvar för förebyggande arbete, som tas i vår/sommar, är det än mer avgörande att vi klargör vår hållning, värderingar, vår roll, de effekter vi skapar. Samt HUR vi samarbetar på professionella sätt med andra professionella resurser (skola, polis, social, kultur mm.).

Att vara fritidsledare, ungdomsarbetare, pedagog är ett komplext uppdrag i öppna, främjande möten. Vi behöver träna på att kommunicera och lyfta fram det stärkande och goda med vårt bemötande, yrkeskompetens och effekterna det får i lokala samhällen och miljöer. Våra satsningar och vår flexibilitet i att anpassa, träna ledarskap och delaktighet med våra unga.

En annan mycket intressant läsning om orsakerna till att barn, unga rekryteras till kriminella sammanhang. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/han-var-med-och-knackte-gangvaldet-i-europas-mordhuvudstad-valdsvag-stockholm-glasgow-skottland-valdsspiral

Det är

dags

nu!