KC 2023 är i gång!

KC 2023 är i gång!

Så är vi då i det förmånliga läget att bjudas på ett helt år till att skapa bra saker på! Vi är många, med olika kompetenser, olika egenskaper och olika erfarenheter från olika ”walks of life”! Det är en superkraft! Låt oss använda den ännu bättre i år. Inom kommunerna och mellan kommunerna i KC.

Ungdomars delaktighet och framtid, deras hälsa och välmående samt trygghet med mera är i högsta grad angelägna teman 2023. Vårt professionella fält behöver visa allt det goda vi bidrar till utan att blunda för att det blir fel ibland. Vi behöver växa i våra kommunikationsförmågor. Vara proaktiva, bygga värde samtidigt som vi reagerar när ”felaktiga” budskap förs fram.

När vi tittar framåt på våren ser vi att det kommer genomföras kunskaps- och inspirationstillfälle kring Digitalt arbete med ungdomar, att vi ska Fira Främjande 15 år med intressant innehåll i maj. Samt att KC i samarbete med EGL Sverige och MUCF på höstlovet v 44, planerar att genomföra en trepartskonferens om att arbeta med Chartern. Mer information kommer löpande från chefer och här på hemsidan.

Kunskapscentrum Fritidsledarskap styrgrupp, med representanter från alla medlemmar, arbetar i arbetsgruppper med olika teman. En viktig satsning 2023 är att omforma, förbättra och utveckla vårt kompetenserbjudande. I vår är det arbetsgruppen för en ny grundutbildning som fram till sommaren har att forma och landa in det vi kallar BASpaketet för KC´s fortbildning. I detta ingår alla delarna Främjande, Etik, En Mötesplats För Alla (EMFA). Helheten ska hållas samman med Chartern som ett viktigt ramverk.

BASpaketet förväntas leda fram till en gemensam grundsyn, bearbetad förståelse hos medarbetare, grundläggande kunskaper om dessa områden och hur de hänger samman och påverkar varandra. Samt påverka målsättningar och planering på hemmaplan. Till detta ska KC under året ta fram fördjupande fortbildningar som 2024 kompletterar och leder vidare inom viktiga områden . Arbetet är igångsatt och i mitten av våren ska arbetsgruppen redovisa en prototyp till styrgruppen. Vi planerar att fatta beslut om det nya programmet innan midsommar.

Så ett spännande år väntar med ett KC i förnyelse och siktet på våra effektmål och inriktning. Har du frågor, idéer, tankar önskemål eller vill vara med i förnyelse och utvecklingsarbete hör av dig per telefon eller mail till mig så för jag det vidare till Styrgruppen! Eller bolla med din samordnare och chef!

Vänlig hälsning Jean Christian Jacobsen, 0738670832, jc@fritidsledarskap.se