KC Kreativt Digitalt Arbete, vilken häftig halvdag!

KC Kreativt Digitalt Arbete, vilken häftig halvdag!

Vilken spännande kunskaps och inspirationsdag vi hade den 20/4. Nästan 60 ungdomsarbetare och fritidsledare möttes för att lära mer om kreativt digitalt arbete. Gemensam peppande inramning med hjälp av Emmelie Andreasson, Haninge kommun och KCs ordförande Jonas Jonsson. Sedan sex olika workshopsteman där var och en fått välja tre.

Kollegor från flera kommuner höll i spännande och intressanta workshops med lite övning i varje. Vi har öppnat upp en dörr som är så eftertraktad och det kom direkt förfrågningar om vi kan göra ett till event på samma tema i höst.

Bra gjort Digitala arbetsgruppen och bra ledarskap Jonas och Inger Nilsson, Ekerö kommun. Folder kommer att finnas digitalt och fysiskt samt att youtubefilmer om de sex temana kommer läggas upp när arbetsgruppen haft uppföljning av sitt arbete.

Jean Christian Jacobsen, koordinator KC Fritidsledarskap 0738670832