Stora skillnader i ungas levnadsvillkor- Ung idag! rapport

Hur ser det egentligen ut för ungdomar i Sverige? Vilka gemensamma drag finns och vad skiljer mellan olika grupperingar/miljöer/förutsättningar?

Som professionell fritidsledare, ungdomsledare, coach och fältare mm. är det avgörande att ha bra kunskaper så vi vet VAD och HUR vi kan kommunicera och ställa frågor. Samt prioritera bättre utifrån bättre information.

Ställ frågan i ditt arbetslag, till din arbetsledare, till din chef… är detta ett så viktigt material att vi måste sätta av tid för att analysera det och ta hänsyn till det i vår planering 2023- ? Det ser mycket intressant ut och det är viktigt att vi ser på materialet med glasögonen ”vad kan jag och vi lära av detta?”.

Det är lätt att ytligt se över ett sådant här material och tänka ”bra , men vi har inte tid”, ”det gäller inte oss”. Går det att använda för att höja lokal medvetenhet? Ta upp nya samtal, dialoger, diskutera med ungdomar, kolleger, föräldrar, politiker, föreningar?

Huvudpunkter enligt MUCF är:

  • fler unga är i arbete
  • unga utrikes födda har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden och möter större utmaningar kopplade till studieresultat jämfört med unga som är födda i Sverige. Andelen unga som lever under ekonomiskt utsatta förhållanden är också högre bland utrikes födda. 
  • unga tjejers psykiska hälsa blir sämre och unga killars utsatthet för dödligt våld ökar.
  • väldigt få unga är medlemmar i politiska partier och andelen tjejer som är medlemmar har dessutom minskat. Tjejer är i större utsträckning än killar intresserade av samhällsfrågor, medan killar har en högre andel som är intresserade av politik

Minskad arbetslöshet bland unga men stora skillnader mellan grupper (idrelay.com)

https://www.linkedin.com/posts/jeanchristianjacobsen_en-sammanfattad-bild-av-ungas-levnadsvillkor-activity-7049291327485751296-wXRS?utm_source=share&utm_medium=member_desktop