Kommer staten att stödja den Öppna verksamheten i framtiden?

Förra året gjorde MUCF en kartläggning av öppen verksamhet, på uppdrag av regeringen. Detta medförde att MUCF fick ett uppdrag (se nedan) att fungera som stöd för den öppna verksamheten under 2017. Detta var goda nyheter för oss som brinner för öppen verksamhet! Som ni kanske vet har staten bara under vissa avgränsade perioder stött den öppna verksamheten (=ÖV) . Det har aldrig funnits ett permanent uppdrag  att stödja Ö.V på samma sätt man stött föreningslivet sen 1950-talet. Vi vet ju att det endast är ca 50 % av unga i högstadiet och 30 % på gymnasiet  som är med i förening (Se Ung livsstils undersökningar) så det är på tiden att staten också ger ett stöd till den verksamhet som når de som ej är föreningsaktiva.

Tyvärr vet vi inte om MUCf s uppdrag kommer att fortsätta efter 2017 och det finns heller inga särskilda resurser medskickade till uppdraget. Därför har vi  i KC, tillsammans med några andra nätverk, uppvaktat MUCF och regeringen för att beskriva vår önskan om ett MUC får ett permanent uppdrag samt påbörjat en dialog kring vilka behov av stöd vi har ( tex kvalificerade fortbildningar, på olika nivåer, insamling och samordning av befintlig kunskap från både inom och utom landet, utvecklingsprojekt och forskning mm). Vi anser att det är viktigt att vi har stöd på statlig nivå då de flesta kommuner och nätverk  inta har resurser att driva den typen av utvecklingsarbete på egen hand.

Vi har upplevt att myndigheten har lyssnat intresserat – men nu återstår att se om något av detta  kommer att förverkligas ?! Vi hoppas på fortsatt dialog och kommer att följa frågan noga!

Välkommen att kontakta oss i KC om du har tankar och förslag kring detta.

Nedan ser du MUCFs uppdrag som det formulerats i regleringsbrevet för 2017:

”Myndigheten ska fungera som stöd för den öppna fritidsverksamheten och erbjuda fortbildning och kunskapshöjande insatser. Stödet bör ta sin utgångspunkt i olika verksamheters behov av stöd och utveckling för att kunna matcha ungas behov och efterfrågan”. (http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=17911)