Yrkesetiken är klar och presenteras den 18 feb

etikfolderÄntligen  är vår yrkesetik klar!  Den kommer att presenteras för press och gäster den 18 februari kl 13.15 på Kungliga Myntkabinettet.

Det har varit en bra process där  ett 30-tal fritidsledare och chefer arbetat tillsammans under två år för att formulera den. Samstämmigheten har varit stor. Vi vet var vi står och vad vi vill ! Nu påbörjar vi en utbildning av ett antal etikambassadörer från varje kommun som ska föra ut etiken på arbetsplatserna. Vi hoppas att fler kommer att låta sig inspireras.

För er som  söker ”Etiska problemsituationer” så finns dessa i den inloggade delen under Kunskapsbanken