YoWoMo 2.o Ett projekt om fritidsledares arbete på sociala medier

Skarpnäcks folkhögskola och tre av KCs kommuner Tyresö, Lidingö och Värmdö ingår i ett  EU projekt  som syftar till att öka ungdomsarbetares/ fritidsledares  kompetens att  interagera med  unga via sociala medier. Projektet kallas YoWoMO.2 och pågår  2013-2015 . Vi samverkar med utbildningsorganisationer och universitet från Tyskland, Belgien, Turkiet och Spanien.

Konfbild

 

 

 

Nyligen var vi värdar för den 4:e projektträffen här i Stockholm

 

Projektet arbetar i tre faser där vi börjar med att 1) beskriva de kunskaper och kompetenser man behöver för att arbeta ”online”. Därefter ska vi  2) utforma en ”checklista” där arbetsgivaren/ungdomsarbetaren kan testa vilka kunskaper som finns och vad som behöver utvecklas. Sista fasen 3) handlar om att utbyta idéer om hur man kan lägga upp kurser och utbildningar .

Här följer exempel på några av de kompetensområden vi identifierat och beskrivit:

  • Mobiler och sociala medier (tekniska färdigheter, säkerhet, nätvett, språk  osv )
  • Mediekunskap – förståelse för ungas användning av sociala medier och fördelar med  att interagera med dem på denna arena, som ett led i det vanliga fritidsledararbetet.
  • Hur man representerar den egna organisationen online och rutiner för dokumentation
  • Samverkan och nätverksbygge med andra aktörer och yrkesgrupper
  • Etik och lagstiftning – generellt och specifikt för arbete i sociala medier
  • Målgrupper och relationer – Förmåga att se olika gruppers behov, var man når dem  och hur man skapar respektfulla och ärliga relationer ,förhållningssätt mm.
  • Hantering av dysfunktionell användning av medierna (Hanterar mobbning, näthat, grooming etc )

Vill du veta mera? Läs mer på projektets hemsida:    http://yowomo2.wordpress.com