På väg mot en yrkesetik

YE 1 träffen rUnder 2014 har vi inom KC påbörjat arbetet med att tillsammans formulera en yrkesetik för fritidsledare.
Det är ett spännande arbete som väcker många diskussioner och kloka tankar. Den 26 november samlades några fritidsledare och chefer på Skarpnäcks folkhögskola för att tillsammans börja skriva.
Tidigare under året har det förts diskussioner i personalgrupperna och vi har lyssnat till etikprofessor Erik Blennberger.Vi för diskussioner utifrån 4 huvudområden:

  • Vilka grundläggande värderingar och etiska principer bör styra arbetet som fritidsledare ? (tex Människovärdesprincipen, Mänskliga rättigheter,Humanitet,demokrati,allas rätt till en god fritid osv)
  • Etik i den professionella fritidsledarrollen – Vad kännetecknar ett gott och ”proffsigt” fritidsledarskap? (Hur bör vi vara och förhålla oss etc)
  • Etik i relation till de vi möter i verksamheterna – Vad vill vi att de ska  uppleva /få med sig i mötet med FL och verksamheten?
  • Etik i relation till samhället – Vad är det specifika som en bra fritidsverksamhet och fritidsledare kan och vill bidra med, ur ett samhällsperspektiv (samhällsnyttan)?

Vi har kommit en bit på vägen, vi har fångat bra tankar och sådant vi vill ha med – men en hel del återstår när det gäller att hitta bra begrepp och tydliga beskrivningar. Välkommen att fråga eller komma med förslag till innehåll. Ta kontakt med din chef eller KCs koordinator (Diana)