Kontakt

Välkommen att kontakta
KC s koordinator/forskningsledare

Diana Pettersson Svenneke
Tel +46(0)70-6996453
Mail:info(a)fritidsledarskap.se

MER FÖR MEDLEMMAR: Du som är arbetar i en kommun som är medlem, kan logga in och få ta del av KCs kunskapsbank, aktuella frågor, litteraturtips mm på våra medlemssidor. Lösenordet får du av din chef eller genom att kontakta KC s koordinator (se ovan)

PÅ GÅNG

9/9 fm Styrgruppsmöte
21/9 held Interkulturellt ledarskap
6-7/10 ICY styrelse, Antwerpen
18-19/10 Ung fritid- Fritidsforums konf.
17-19/10 ICY konferens- Cincello Italien
21/10 em Styrgruppsmöte - Westins lokal
24-25/11 Styrgruppens planeringsdagar, Djurö
29-30/11 MUCFs konf Stockholm
8 dec fm Yrkesetik – uppföljning för Ambassadörer o.styrgrupp
9/12 fm Styrgrupp
Jan/feb 2017 Främjande arbete” (1/2 dags utbildning för alla, inom Kcs 5 regioner.)