Utåtriktat fritidsledararbete – nu definierat !

KCs styrgrupp har nyligen fattat beslut om en gemensam beskrivning och ett förtydliganden av ett uppdrag där fritidsledaren arbetar mer utåtriktat:

”Utåtriktat fritidsledararbete” innebär att fritidsledaren rör sig ut från den traditionella arbetsplatsen –för att nå unga som inte kommer dit och knyta kontakter med dem och andra som arrangerar fritidsverksamhet.

Syfte med det utåtriktade arbetet är:
• Att nå en bredare målgrupp för att skapa möjligheter för fler att hitta
och utveckla fritidsintressen.
• Att utveckla fritidsutbudet inom den egna verksamheten och i
området/kommunen så att fler kan påverka, ägna sig åt sitt
intresse/ha kul och uppleva mening och tillhörighet.
• Att öka kunskapen hos målgrupperna om det totala fritidsutbudet i
kommunen/området
• Att synliggöra ungas behov och intressen för andra aktörer inom
kultur- och fritidssektorn

I uppdraget förtydligas också att man vill ALLA grupper av unga -inte bara det som av tradition varit fältarbetarnas målgrupp (de som är i riskzon eller stör på gator och torg).

Några kommuner har redan avdelat några fritidsledare som arbetat så -och mycket spännande händer där te x i Nynäshamn och Ekerö. Flera andra är på gång..

Läs mer i den inloggade delen under Kunskapsbank/ Metod och ledarskap