Goda nyheter! Charterarbetet tar ny fart

Energi, hopp och kunskapsutveckling präglade dagens Charternätverksträff i Solna. Deltagare från KC nätverket; chefer, samordnare och fritidsledare från våra olika medlemmar samlades för inspiration, dialog, Charter-check mm.

Efter att vår goda värd, enhetschef Anna-Lena Nörager, Solna hälsat välkommen, KC koordinator Jean Christian gått igenom agendan plus KCs Effektmål 2023-2025 och strateg Jens Eriksson beskrivit Charter- arbetet som gjorts och KCs strategi framåt, kopplade vi upp Mjölby kommun.

Med inspiratör och enhetschef Joachim Thörn från KC Öst, sattes nivån omedelbart högt på morgonen. Deras arbetssätt med två trepartsdialoger fritidsledare+chefer+politiker har skapat en gemensam plattform och förståelse. Utifrån den grunden arbetar man vidare med Inspirationsdagar varje halvår då någon fritidsledare och 2-3 ungdomar från de olika verksamheterna samlas och fortsätter arbetet med Chartern och nya teman. Joachims slutkläm var:

– Se till att varje arbetsplats har en tränad ”Charterambassadör” samt genomför ungdomsdagar, gärna med ungdomar som inte är de som märks mest.

Sedan arbetade vi i smågrupper med nuläge, chartercheck (med stöd av KC Östs checklista) av medlemmars styrdokument samt vilka frågor ungdomar kan få för att skapa intresse och följa upp. Vi fick från Pepe Herrera höra om det nationella arbetet och framåtblickande gällande Chartern samt avslutade med att lyssna på Andreas Björk, MUCF och EGL Sverige gruppen. Han berättade om Charterarbetet nationellt och svarade på frågor som deltagare skickat in i förväg. Nästa års Europa EGL konferens i Stockholm, den nationella utredningen av öppen verksamhet är riktigt viktiga företeelser. Förutom det vi i KCnätverket kan skapa självt i regionen och alla i ert lokala arbete!

Det är hoppfullt och det finns massor av driv och engagemang där arbetet tillfälligt bromsades upp under coronarestriktionerna!

Stort tack från KC´s Charterarbetsgrupp: Johan Ekdal Nacka, Pepe Herrera Lidingö, Tomas Olausson, Jens Eriksson och Koordinator Jean Christian Jacobsen

Nöjda Charterdeltagare från KCs medlemskommuner
Publicerad i Uncategorized

Spännande kunskapstillfälle om salutogen kultur

Onsdagen den 9 december genomför Svenska Hälsopromotion Gruppen AB ett webinar 8-9 om att ”Bygga kultur i en värdestyrd organisation”. KC är en sådan och de flesta kommuner bygger sin styrning på effektmål och värdegrunder.

Det ser mycket intressant och klicka på länken för mer information och anmälan Frukostwebbinar, kostnadsfritt – Svenska Hälsopromotiongruppen (halsopromotiongruppen.se)

Publicerad i Uncategorized

KC on the move till 2023!

KC börjar röra på sig!

Det är sååå länge sedan någon skrivit något här men nu är det dags. KCs styrgrupp har beslutat om effektmål vi vill jobba för fram till 2025 och tagit fram en färdplan. Vi jobbar för att förbättra och utveckla KCs kompetenserbjudanden och komma i fatt digitalt.

Styrgruppen ser fram till ökat samskapande och att vi använder nätverkets kompetenser mer effektivt och skapar ett lärande och innovation i framkant.

Har du idéer, förslag, önskemål, feedback inför 2023 hör av dig till mig eller din chef. KCs vinterkonferens för medlemsrepresentanterna är 8-9/12.

Jean Christian Jacobsen, Koordinator KC Fritidsledarskap, jc@fritidsledarskap.se, 0738-670832

Publicerad i Uncategorized

KC Vinterkonferens med styrgruppen 8-9/12!

KC:s styrgrupp med alla medlemmarnas representanter genomför 8-9/12 Vinterkonferensen. Vi kommer bearbeta 2022 samt göra ett årshjul för 2023. Det som står i fokus är kommande satsningar på ett baspaket med KC:s huvudkompetensområden samt att definiera spets-/fördjupningsutbildningar. Medlemmarna har i uppgift att innan konferensen samla in kunskaper om vilka områden fritidsledare ser som viktiga.

Vi är i dag 16 medlemmar. Nacka, Solna, Sollentuna, Upplands Väsby har kommit till 2022 och utgör en härlig resurs i det KC som redan är igång med sina effektmål och färdplan 2023-2025! Tyvärr lämnar Farsta och Norrmalms stadsdelsförvaltning men vi vill få med Stockholm som en av KC:s medlemmar i vårt fantastiska regionala nätverk. Vi har möte med deras ledning i början av december.

Så ta chansen, prata med dina kolleger, arbetsledare, samordnare, chef och skicka med. Vi i styrgruppen behöver er och din medverkan så att verklighet och planer hänger samman.


2023 here we come!
Publicerad i Uncategorized

Kommer staten att stödja den Öppna verksamheten i framtiden?

Förra året gjorde MUCF en kartläggning av öppen verksamhet, på uppdrag av regeringen. Detta medförde att MUCF fick ett uppdrag (se nedan) att fungera som stöd för den öppna verksamheten under 2017. Detta var goda nyheter för oss som brinner för öppen verksamhet! Som ni kanske vet har staten bara under vissa avgränsade perioder stött den öppna verksamheten (=ÖV) . Det har aldrig funnits ett permanent uppdrag  att stödja Ö.V på samma sätt man stött föreningslivet sen 1950-talet. Vi vet ju att det endast är ca 50 % av unga i högstadiet och 30 % på gymnasiet  som är med i förening (Se Ung livsstils undersökningar) så det är på tiden att staten också ger ett stöd till den verksamhet som når de som ej är föreningsaktiva.

Tyvärr vet vi inte om MUCf s uppdrag kommer att fortsätta efter 2017 och det finns heller inga särskilda resurser medskickade till uppdraget. Därför har vi  i KC, tillsammans med några andra nätverk, uppvaktat MUCF och regeringen för att beskriva vår önskan om ett MUC får ett permanent uppdrag samt påbörjat en dialog kring vilka behov av stöd vi har ( tex kvalificerade fortbildningar, på olika nivåer, insamling och samordning av befintlig kunskap från både inom och utom landet, utvecklingsprojekt och forskning mm). Vi anser att det är viktigt att vi har stöd på statlig nivå då de flesta kommuner och nätverk  inta har resurser att driva den typen av utvecklingsarbete på egen hand.

Vi har upplevt att myndigheten har lyssnat intresserat – men nu återstår att se om något av detta  kommer att förverkligas ?! Vi hoppas på fortsatt dialog och kommer att följa frågan noga!

Välkommen att kontakta oss i KC om du har tankar och förslag kring detta.

Nedan ser du MUCFs uppdrag som det formulerats i regleringsbrevet för 2017:

”Myndigheten ska fungera som stöd för den öppna fritidsverksamheten och erbjuda fortbildning och kunskapshöjande insatser. Stödet bör ta sin utgångspunkt i olika verksamheters behov av stöd och utveckling för att kunna matcha ungas behov och efterfrågan”. (http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=17911)

Publicerad i Uncategorized

Yrkesetiken är klar och presenteras den 18 feb

etikfolderÄntligen  är vår yrkesetik klar!  Den kommer att presenteras för press och gäster den 18 februari kl 13.15 på Kungliga Myntkabinettet.

Det har varit en bra process där  ett 30-tal fritidsledare och chefer arbetat tillsammans under två år för att formulera den. Samstämmigheten har varit stor. Vi vet var vi står och vad vi vill ! Nu påbörjar vi en utbildning av ett antal etikambassadörer från varje kommun som ska föra ut etiken på arbetsplatserna. Vi hoppas att fler kommer att låta sig inspireras.

För er som  söker ”Etiska problemsituationer” så finns dessa i den inloggade delen under Kunskapsbanken

Publicerad i Uncategorized

Utåtriktat fritidsledararbete – nu definierat !

KCs styrgrupp har nyligen fattat beslut om en gemensam beskrivning och ett förtydliganden av ett uppdrag där fritidsledaren arbetar mer utåtriktat:

”Utåtriktat fritidsledararbete” innebär att fritidsledaren rör sig ut från den traditionella arbetsplatsen –för att nå unga som inte kommer dit och knyta kontakter med dem och andra som arrangerar fritidsverksamhet.

Syfte med det utåtriktade arbetet är:
• Att nå en bredare målgrupp för att skapa möjligheter för fler att hitta
och utveckla fritidsintressen.
• Att utveckla fritidsutbudet inom den egna verksamheten och i
området/kommunen så att fler kan påverka, ägna sig åt sitt
intresse/ha kul och uppleva mening och tillhörighet.
• Att öka kunskapen hos målgrupperna om det totala fritidsutbudet i
kommunen/området
• Att synliggöra ungas behov och intressen för andra aktörer inom
kultur- och fritidssektorn

I uppdraget förtydligas också att man vill ALLA grupper av unga -inte bara det som av tradition varit fältarbetarnas målgrupp (de som är i riskzon eller stör på gator och torg).

Några kommuner har redan avdelat några fritidsledare som arbetat så -och mycket spännande händer där te x i Nynäshamn och Ekerö. Flera andra är på gång..

Läs mer i den inloggade delen under Kunskapsbank/ Metod och ledarskap

Publicerad i Uncategorized

På väg mot en yrkesetik

YE 1 träffen rUnder 2014 har vi inom KC påbörjat arbetet med att tillsammans formulera en yrkesetik för fritidsledare.
Det är ett spännande arbete som väcker många diskussioner och kloka tankar. Den 26 november samlades några fritidsledare och chefer på Skarpnäcks folkhögskola för att tillsammans börja skriva.
Tidigare under året har det förts diskussioner i personalgrupperna och vi har lyssnat till etikprofessor Erik Blennberger.Vi för diskussioner utifrån 4 huvudområden:

 • Vilka grundläggande värderingar och etiska principer bör styra arbetet som fritidsledare ? (tex Människovärdesprincipen, Mänskliga rättigheter,Humanitet,demokrati,allas rätt till en god fritid osv)
 • Etik i den professionella fritidsledarrollen – Vad kännetecknar ett gott och ”proffsigt” fritidsledarskap? (Hur bör vi vara och förhålla oss etc)
 • Etik i relation till de vi möter i verksamheterna – Vad vill vi att de ska  uppleva /få med sig i mötet med FL och verksamheten?
 • Etik i relation till samhället – Vad är det specifika som en bra fritidsverksamhet och fritidsledare kan och vill bidra med, ur ett samhällsperspektiv (samhällsnyttan)?

Vi har kommit en bit på vägen, vi har fångat bra tankar och sådant vi vill ha med – men en hel del återstår när det gäller att hitta bra begrepp och tydliga beskrivningar. Välkommen att fråga eller komma med förslag till innehåll. Ta kontakt med din chef eller KCs koordinator (Diana)

Publicerad i Uncategorized

YoWoMo 2.o Ett projekt om fritidsledares arbete på sociala medier

Skarpnäcks folkhögskola och tre av KCs kommuner Tyresö, Lidingö och Värmdö ingår i ett  EU projekt  som syftar till att öka ungdomsarbetares/ fritidsledares  kompetens att  interagera med  unga via sociala medier. Projektet kallas YoWoMO.2 och pågår  2013-2015 . Vi samverkar med utbildningsorganisationer och universitet från Tyskland, Belgien, Turkiet och Spanien.

Konfbild

 

 

 

Nyligen var vi värdar för den 4:e projektträffen här i Stockholm

 

Projektet arbetar i tre faser där vi börjar med att 1) beskriva de kunskaper och kompetenser man behöver för att arbeta ”online”. Därefter ska vi  2) utforma en ”checklista” där arbetsgivaren/ungdomsarbetaren kan testa vilka kunskaper som finns och vad som behöver utvecklas. Sista fasen 3) handlar om att utbyta idéer om hur man kan lägga upp kurser och utbildningar .

Här följer exempel på några av de kompetensområden vi identifierat och beskrivit:

 • Mobiler och sociala medier (tekniska färdigheter, säkerhet, nätvett, språk  osv )
 • Mediekunskap – förståelse för ungas användning av sociala medier och fördelar med  att interagera med dem på denna arena, som ett led i det vanliga fritidsledararbetet.
 • Hur man representerar den egna organisationen online och rutiner för dokumentation
 • Samverkan och nätverksbygge med andra aktörer och yrkesgrupper
 • Etik och lagstiftning – generellt och specifikt för arbete i sociala medier
 • Målgrupper och relationer – Förmåga att se olika gruppers behov, var man når dem  och hur man skapar respektfulla och ärliga relationer ,förhållningssätt mm.
 • Hantering av dysfunktionell användning av medierna (Hanterar mobbning, näthat, grooming etc )

Vill du veta mera? Läs mer på projektets hemsida:    http://yowomo2.wordpress.com

Publicerad i Uncategorized

Utåtriktat fritidsledarskap

Den 24 april hade vi ett intressant seminarium om Utåtriktat fritidsledararbete med bla mobilt fritidsledarskap från Nynäshamns projekt ”Tillgänglig fritid för alla” . Nu hittar du dokumentationen från detta seminarium  i den inloggade delen. Sök under Kunskapsbank och rubriken” Metoder och ledarskap”.

Publicerad i Uncategorized